Paul Kagame News Forums Rwanda and Burundi Voices Burundi Hope Reply To: Burundi Hope

#1446

Nyuma yuko uwariColonel RuhorimbereagizweGeneral de Brigade, twashatse kuganira nawe kugira ngo tumenye amwe mu mateka ye. Dore ikiganiro twagiranye nawe:Impamo.org: Witwa nde, wavukiye he?General Ruhorimbere:Nitwa RUHORIMBERE Eric; navukiye Irundu mu Minembwe muri groupement y’Abashimunyaka, mw’izone y’iFizi, muri Kivu y’epfo ku minsi 16/07/1969.Impamo.org:Winjiye igisoda ryari? Hehe?General Ruhorimbere:Ninjiye igisoda muri 1991 mu gihugu ca Uganda mu rugamba rwo kubohoza u Rwanda; ico gihe twagiye turi abana b’Abanyamurengebenshi.Impamo.org: N’iki caguteye kuja mu gisoda?

Kandi kubera iki mwahisemo kuja Uganda cangwa mu Rwanda?General Ruhorimbere:Mbere yuko tuja mu gisoda, hariho akarengane kenshi kakorerwaga ubgoko bgacu kandi ico gihe kuba umusoda wa ZAIRE ntaco byari gufasha cane ubwoko. Byabaye ngombga yuko tuja gushaka ahantu twakorera igisodac’umwuga kugira ngo tuzabashe kurengera ubgoko. Mu Rwanda twajanwe n’ishaka rya bene wacu b’i Rwanda; tumaze gutsinda urugamba biba ngombga ko tugaruka iwacukurengera bene wacu. Urwo nirwo rugamba duhoramo buri gihe kandi twizeye kuzarutsinda.Impamo.org: N’irihe pete rya mbere mwabonye mu gisoda? Nyuma n’izihe zindi mwabonye ?General Ruhorimbere:Ipete ya mbere nabonye ni caporal; ico gihe nari nkiri mu gisoda c’u Rwanda. Nyuma nanone nongeyeguhabga ipete rya Sergent n’ubundi nari nkiri mu Rwanda. Ngeze muri Congo nakomeje gufata indi myanya mu gisoda ariko ipete ryari ritarahinduka.Impamo.org:Watubgira imwe muri iyo myanya wakozemo?General Ruhorimbere:Nabaye chef platon (nayoboye paratuni), nyobora na company (abenshi bavuga ngo kampani), nayoboye na batallion naje no kuba chef des operation(G3) muri CNDP, nayoboye brigadekuva 2000-2003, RCD impa umwanya wa region wungirije i Bukavu.

Criminal Paul Kagame