Paul Kagame News Forums Rwanda and Burundi Voices Burundi Hope Reply To: Burundi Hope

#1460

Umusore w’umusirikare wakundaga gusenga Imana cyane kandi akayiringira, yajyaga ahamya imbere y’abasirikare bakomeye ko Imana akorera isumba byose ndetse isumbya imbaraga abasirikare bakuru ibihumbi n’ibihumbi, ibyo bikababaza umu General we maze atangira kujya ashaka kumwiyenzaho ndetse ashaka n’uburyo yamwirukana mu kazi agasezererwa burundu.
Ni uko amubwira ko itegeko rihari ari uko umusirikare wese agomba kuba azi gutwara imodoka, amuhereza urufunguzo amwereka imodoka imbere ye hanyuma aramubwira ngo agende ayizane ayiparike imbere ye. Umusirikare aratakamba avuga ko atazi gutwara imodoka ariko umu General aranga avuga ko ari itegeko yabinanirwa akirukanwa ku kazi.
Ni uko umusore abura uko abigenza, arapfukama arasenga arangije yakira urufunguzo rw’imodoka aragenda yatsa imodoka arayizana ayiparika imbere ya wa mu General we ariko akihagera asanga ubwoba bwamwishe arimo gutengurwa, amuhereza urufunguzo maze undi amusubiza atengurwa ati koko Imana yawe irahambaye, Imana yo mu iju ujya uturatira koko ishobora byose, kuko iriya modoka nta essence na mba yari irimo, ikindi kandi moteur yayo nari nayicomokoye!
Ni uko wa musore aramwenyura, aramusubiza ati Imana yo mu ijuru irahambaye, ni Imana y’icyubahiro ntageranywa, ni Imana ibasha gutegeka ibidashoboka bigashoboka, igategeka ibikomeye bikoroha, ni IMANA ISHOBORA BYOSE!

Criminal Paul Kagame