Paul Kagame News Forums Rwanda and Burundi Voices Ibyumba by’amashuri byasakambuwe n’umuyaga mu Murenge wa Rushaki Reply To: Ibyumba by’amashuri byasakambuwe n’umuyaga mu Murenge wa Rushaki

#1474

Umukobwa umwe yarakunda Imana kandi yarayisenga nayo ikamwumva , kumusi wubugeni bwiwe, uwo mukobwa yarasenze cane asaba Imana ati : Urazi Ko ndagukunda, nawe ndazi ko unkunda Kandi aha ngeze vyose niwe wabimpaye rero ndagusavye kumusi wubugeni bwanje Imvura ntizotwononere urubanza,uzompe ruzogende neza,Imana Irabimwemerera.

Hageze Kuruwo musi haguye Imvura nyinshi cane guhera mugatondo gushika Kumugoroba ariko urubanza rwarabaye neza, Wa mukobwa yarasubiye gusenga abaza Imana Ati : Mana wanyemereye ko imvura itazorwa, warampenze canke ntukinkunda?hari ikosa nakoze? Uzi uko Imana yamubwiye ? Yo yaramwishuye ati : Kumusi wubukwe bwawe, hari Umuhungu yari yateguye gushira isumu ( Uburozi ) munrya z’abantu bari gufungura , ikindi naco nuko yari yateguye no guca yica umugabo wawe akoresheje inkoho ( Pistolet ) bityo naciye ndungika imvura nyishi cane bituma urya muhungu asiba kubwimvura.

Icigwa : Akenshi Imana irishura ariko ntica aho twiteze, ishobora kutaguha ico uyisavye bivanye nurukundo igufitiye, akarorero : Uyu munsi ushobora kuyisaba imodoka, yo ikaraba ko hamwe irinze iyiguha ko atanimisi ibiri yohera udakoze isanganya ugaca upfa kubwivyo yo igaca ihitamwo kureka kuyiguha. ” Igihe cose wame wibuka ko Imana yishurira kumwanya wayo ” ,andika muri commentaire ati : IRISHURA ” nimba uvyizera. ”

Criminal Paul Kagame