Paul Kagame News Forums Rwanda and Burundi Voices Burundi Hope Reply To: Burundi Hope

#1719

Hari igihe nitekerereza nkutuntu ibitwenge bikanyica,

Mperutse kwicarana numukobwa muri Bus ijya i Remera, ubwo nari nambaye ipantaro maranye imyaka 6, yacuyutse cyane ndi kugenda niyumvira amkru kuri radio Rwanda na KZG yange, hashize akanya gato nyamukobwa nuburakari bwinshi ngo «Wa gihungu kikinyacyaro wazimije ako kabiriti kawe ugatanga umutuzo» Nange mu ijwi rituje nti «Buretse numve ko bamvugaho nk’umuyobozi w’amaRadio yose yo Rwanda»
Nyamukobwa atuje ati «Nonese nyakubahwa niyo urimo kumva iri mu zo uyobora?»
Nange nti «yego rwose»
Umukobwa arongera ati «Ariko Bwana Nyakubahwa Boss mumbabarire sinabasuzuguye kuko sinari nzi ko muyobora Amaradio yose.
Nange nti «umbabarire Mukobwa mwiza kuko wanyumvise nabi, nge nyobora amaradio kuri iyi KZG yange, kuko Radio yose ncatse kumva kuri yo ndayumva.

Criminal Paul Kagame