Paul Kagame News Forums Rwanda and Burundi Voices Burundi Hope Reply To: Burundi Hope

#27009

takintu kiryoshe nko gukwirikira umuntu canke ikintu gitsinda. Ntakiryoshe nkokuba ushigikiye Vital’o maze mugatahukana igikombe. Nico kimwe n’abankunzi ba Manchester United ninko gushigikira ‪#‎trump‬ kabisa ni win win win. Ninko gushigikira CNDD-FDD ni winer gusa. Ntakibabaje nko kwirukanga inyuma ya CENARED, RANC, IKIBIRI, FOREBU n ibindi bihwara muzi. Icanyuma kibabaje kandi giteye agahinda ni gukurikira umutware atagira inguvu maze bakabahondera hamwe. Cfr Niyombare, ciriro, nizindi ngandasisi muzi. Ibaze nkuwurinyuma y ‘umukehabwenge Imbono karisima. Hahahaha tuzobamesa. Uwukubita ibikara …. Heraheza nimba wantahuye.

Criminal Paul Kagame