Paul Kagame News Forums Rwanda and Burundi Voices Burundi Hope Reply To: Burundi Hope

#27013

Umugambwe FLP wandikiye umuhuza BENJAMINI Mkapa, umumenyesha aho uhagaze kukibazo c’umutekano muke urangwa m ugihugu cacu.
Ahanini iciyumviro c ashizwe imbere n umugambwe FLP kuvyerekeye ikiringo c agatatu ca NKURUNZIZA Pierre, Kuneza y abanyagihugu n iyigihugu, m umugambwe FLP twashimye gutanga iciyumviro k umuhuza yuko iyi myaka 4 isigaye twopfuma tuyihebera NKURUNZIZA nyimba ariyo ashaka maze abanyagihugu bareke kubandanya bicwa. Mugabo tuvuga yuko habeho urwandiko NKURUNZIZA azoshirako umukono yuko 2020 atazokwiyongera ikindi kiringo. Maze abarundi dusubire kuba mumahoro.

 

Criminal Paul Kagame