Paul Kagame News Forums Rwanda and Burundi Voices Burundi Hope UBWOKO BWOGUSOMANA N'INSIGURO YAZO

#27104

UBWOKO BWOGUSOMANA N'INSIGURO YAZO

Gusomana nk’igikorwa gikundwa gukoresha hagati yabakundanye bifise insiguro zitandukanye twifashishije urubuga *SITE*potentielles.com twashimye kubabwira insiguro yama bz ‪#‎kiss‬#
1. Gusoma kuzuru bisobanura guhemuka
2.gusoma mumishatsi bisigura urukundo rw’abavandimwe nkarurya umuvyeyi akunda abana biwe
3,gusoma kugahanga bisobanura ubucuti hagati yanyu
4.gusoma kuminwa bisobanura urukundo rukomeye rushobora kuvamwo urwumugore numugabo
5.gusoma kwizosi bisobanura kwihangana
6.gusoma kukirenge bisigurako umuntu akwihaye wese
7.gusoma kukiganza bisobanurako umuntu aguhaye icubahiro
8.gusoma kugutwi bisigurako umuntu ashaka kugukinisha*gusambana*
MENYA ICO UWUGUSOMWE ASHATSE GUSIGURA CANKE NAWE USOME UMUNTU UZI ISIGURO YAYO
FYONDA j’aime KURI PAGE MUZOMENYA VYISHI

Criminal Paul Kagame