Paul Kagame News Forums Rwanda and Burundi Voices Burundi Hope Reply To: Burundi Hope

#27306

Bizajya bigora abantu kumenya niba umuntu yapfuye igihe cye kigeze cg yishwe na FPR.

Gusa biba bishoboka cyane ko ari FPR niyo ikoresha abantu bayigeza ku byo ishaka bayibikiye amabanga , batagikenewe ikabanangura. Kuko umuntu ntago apfa uko yiboneye.

Udashaka stress wirinda kugira ibintu byinshi uhuriraho na FPR. Ntuyijyamo. Ubuhemu buri muri program yayo.

Gusa nta muntu,uretse abaturage, ujya muri FPR naririra. Isaha n’isaha uzagira ubugoryi buvanze n’inda nini uzabizira.

Criminal Paul Kagame